«

»

Verze pro tisk

Schůze VV+KK

úterý 15.9. od 18:00 v klubovně TJ


Program:
1. Čerpání dotací 2009 (D.Kovač)
2. Stav sportovišť (J.Kokrment)
3. Provoz lyž. areálu viz e-mail níže (M.Šmíd)
4. Nové web. stránky (T.Žielinský)
5. Volba nového člena KK
6. Sportovní akce (nohejbal, mezibořská sjezdovka, vzpírání)
7. Ostatní

Trvalý odkaz na tuto stránku: http://www.banikmezibori.cz/?p=970